Advokat Lena Ødegård

Kontakt advokat Lena Ødegård for mer informasjon om fri rettshjelp i Oslo og Akershus. Les omtaler om firmaet her.

Advokat lena ødegård

  1. Billig dekkhotell oslo mn
  2. Advokat lena odegaard dating
  3. Norge Helse og Living − 2014 − November
  4. Advokat lena odegaard model
  5. Røkke og kona inngikk ny ektepakt for en uke siden
  6. Sykehjem - korttidsopphold | Midtre Gauldal Kommune
  7. Snus tidlig i svangerskapet buy
  8. Hamar olympiske anlegg

Fri rettshjelp er som hovedregel tilgjengelig for de med lav inntekt, men for alle i visse typer saker. Firmaet innvilger fri rettshjelp dersom du er kvalifisert. Fri rettshjelp i saker uten behovsprøving. Uavhengig av inntekt og formue kan du få fri rettshjelp i ulike saker, herunder i saker om barnevern, kvinnemishandling, voldsoffer som går til erstatningssøksmål mot gjerningsmannen, i overgrepssaker, familievoldsaker, i saker om tvangsekteskap og bistandsadvokatoppdrag. Hovedregelen er gratis advokatbistand i disse sakene. I straffesaker vil du normalt ha rett til forsvarer på det offentliges bekostning. Fri rettshjelp i saker med behovsprøving. Typiske saker som kvalifiserer for fri rettshjelp er skifteoppgjør etter samlivsbrudd, barnefordelingssaker, oppsigelse/avskjed i arbeidsforhold, oppsigelse/utkastelse av leieforhold og klagesaker på trygderettens område. For disse sakstypene er fri rettshjelp behovsprøvet og tilgjengelig for deg som har en brutto inntekt under kr. 246. 000 per år.

Offisiell foretaksinformasjon Org nr 976 146 115 Juridisk selskapsnavn Advokat Lena Ødegård Gateadresse Sven Bruns gate 1, 0166 Oslo Aksjekapital 0 Lønn daglig leder Antall ansatte 1 Selskapsform Enkeltpersonforetak Etableringsdato 04. 03. 1996 Registreringsdato Stiftelsesdato Registrert i følgende registre Foretaksregisteret NACE bransjer Juridisk tjenesteyting (6910000) Revisor Moltzau revisjon AS Utvikling Utvikling fra 2018 til 2019 Omsetning 20% Resultat 26% Egenkapital 29% Sum driftsinntekter Driftsresultat Resultat før skatt Årsresultat Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt kundeservice.

Priser | Advokat Lena Ødegård

Uavhengighetssjekken tjener et legitimt formål og har grunnlag i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining). Konfliktsjekk av privatkunder omfatter som regel fullt navn, hva saken gjelder og, hvis relevant, kredittverdighet. Generelt sett vil ikke konfliktsjekk på vegne av virksomhetskunder innebære behandling av personopplysninger. I tilknytning til etableringen av et klientforhold vil vi foreta en kundekontroll i samsvar med reglene i hvitvaskingsloven. Kundekontrollen er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser etter hvitvaskingsloven, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c Dersom vi kan ta oppdraget, registreres kontaktinformasjon, dokumentasjon av identitet, betalingsopplysninger, m. v. Registreringen av kontaktopplysninger er for privatkunder nødvendig for å kunne inngå avtale med vedkommende, jf. 1 bokstav b. For virksomhetskunder bygger registreringen av kontaktopplysninger på en interesseavveining, jf. 1 bokstav f. Enkelte advokatoppdrag innebærer at vi får tilgang til personopplysninger om parter eller andre enkeltpersoner som berøres av en sak.

For privatkunder, benyttes personens private postadresse for utsendelse av faktura. Ved fri rettshjelp vil også fødsels-og personnr. bli benyttet både når det søkes om fri rettshjelp og når saken utfaktureres, samt opplysninger om saksområde. Det samme gjelder dersom salærkravet må inndrives. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining) for virksomhetskunder og GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b (nødvendige for å oppfylle avtalen med den registrerte) for privatkunder. Personopplysninger som er lagret i våre IT-systemer vil kunne være tilgjengelige for oss eller for våre leverandører i forbindelse med oppdateringer av systemer, implementering eller oppfølging av sikkerhetstiltak, feilretting eller annet vedlikehold. 1 f (interesseavveining, jf. vår legitim interesse knyttet til nevnte aktiviteter) og vår rettslig forpliktelse til å ha tilfredsstillende informasjonssikkerhet, jf. GDPR artiklene 32 og 6 nr. 1 bokstav c. Våre leverandører av IT-tjenester vil kunne ha tilgang til personopplysninger dersom personopplysninger er lagret hos leverandøren eller på annen måte er tilgjengelig for leverandøren i henhold til kontrakten med oss.

Jeg driver både rådgivning, forhandlinger og prosedyre for domstolene. Ta gjerne kontakt med meg for mer informasjon.

Advokat Lena Ødegård, Grünerløkka, Oslo - 1881.no

Slike opplysninger kan fremkomme av dokumenter klienten oversender eller annen korrespondanse i saken. Behandlingen av personopplysninger i forbindelse med oppdrag for virksomhetskunder er forankret i GDPR artikkel 6 nr. I noen saker får vi også tilgang til sensitive personopplysninger, helseopplysninger eller straffedommer og lovovertredelser. I slike tilfeller har behandlingen av opplysningene hjemmel i GDPR artikkel 9 nr. 2 bokstav f (behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav), jf. personopplysningsloven (ny 2018) § 11. Det opprettes egne saksmapper for oppdrag som utføres på vegne av klienten. Tid og kostnader som er påløpt på en sak registreres i vårt registreringssystem. For virksomhetskunder er det vi gjør i forbindelse med klientadministrasjon hjemlet i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining), mens det for privatkunder anses som en nødvendig del av det å oppfylle avtalen med vedkommende, jf. Fakturering: Kontaktopplysninger som er mottatt fra virksomhetskunder benyttes for å merke faktura som sendes til virksomheten dersom klienten ber om dette.

Leverandørene opptrer i henhold til databehandleravtale og under vår instruks. Leverandøren kan bare benytte personopplysningene for de formålene vi har bestemt og som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Advokater er underlagt en straffesanksjonert taushetsplikt som følger av straffeloven. Alle opplysninger som blir betrodd oss i forbindelse med et oppdrag blir håndtert konfidensielt. Vi utleverer ikke personopplysninger i andre tilfeller eller på andre måter enn dem som er beskrevet i denne personvernerklæringen med mindre klienten eksplisitt oppfordrer til eller samtykker til dette, eller utleveringen er lovpålagt. 4. Lagring og oppbevaring av personopplysninger og saksdokumenter: Vi oppbevarer saksdokumenter og lagrer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å forsvare eventuelle rettskrav. Lagring på denne måten er vurdert som nødvendig av hensyn både til klienten og for vår egen del, siden det i ettertid kan komme opp spørsmål eller en tvist hvor den informasjonen som er lagret på en sak igjen kan bli aktuell.

Fri rettshjelp er også tilgjengelig for ektefeller og andre som lever sammen. Da er inntektsgrensen samlet brutto kr. 369. 000, - pr. år. Salæret dekkes da av det offentlige, med fradrag av en egenandel. Fri rettshjelp - fritt rettsråd og fri sakførsel Dersom du har en hjem-eller innboforsikring, vil denne i noen tilfeller dekke vesentlige deler av ditt advokatsalær. Personer som mottar fritt rettsråd (saker utenfor domstolene) betaler pr. i dag en egenandel på kr. 1. 040, -. Personer som har fri sakførsel (saker som går for domstolene) betaler en egenandel på 25% av advokatens salær, men maksimalt kr. 8. 320-. Ta kontakt for fri rettshjelp Advokat Lena Ødegård har lang erfaring med fri rettshjelp og tilbyr rådgivning og bistand som en del av fri rettshjelp. Fri rettshjelp betyr at utgiftene betales helt eller delvis av staten, og kriteriene for å få denne typen rettshjelp er noe kompliserte og er blant annet avhengig inntektsforhold, formue og rettsområde. Firmaet kan hjelpe deg å vurdere om du er kvalifisert til fri rettshjelp eller ikke.

  1. Pavlova med vaniljekrem og bær
  2. Uib samfunnsvitenskapelig fakultet za