Union Jack Flagg

Dette her er også skremmende, livet er skremmende og kanskje ikke akkurat slik som du hadde tenkt det. Folk blir også drept i verden, noe som er en skam. No dreper folk andre for 50øre, bare for å overleve. Finnes det ikke andre måter de kan overleve på? Man kommer uansett ikke så langt med 50øre i dag, men det handler om livet ditt. Ingen kan svare på hvorfor noen vil oppleve det å drepe noen. Det er bare teit. Vi mennesker har fått dette ene livet, å det kan vi bruke på det vi vil. Vi kan bli fylliker, rikinger, leve som Bill Gates eller som en uteligger i Oslo sentrum. Det er helt opp til oss selv. Hva er det vi vil gjøre med livet vårt? Det er ett vanskelig spørsmål å svare på. Det spørsmålet får vi når vi skal ut av ungdomsskolen. Ungdommer på 15 år skal vite hva de vil bli når de er ferdig på videregående. Hva de ska gjøre resten av livet. Hvordan kan de vite det? Men tilbake til utgangspunktet. Hva skjer etter døden? Føler vi smerter? Har vi følelser i det hele tatt? Ser vi noen gang vår kjære familie igjen?

Union jack flagg ma

Det er lagt inn en sperre som skal sørge for at personer med lav opptjening ikke kan starte uttaket av pensjon så tidlig at ytelsen fra fylte 67 år blir lavere enn den garanterte minsteytelsen (§19-11 og §20-15). Pensjonen kan for øvrig tas ut med 20, 40, 50, 60, 80 eller 100 prosent etter den enkeltes valg (§ 20-14). Man kan endre uttaksprosenten en gang i året. Fra 2011 ble det videre innført et nytt prinsipp for regulering (indeksering) av løpende pensjonsytelser. Fra og med uttaktidspunktet oppreguleres den løpende alderspensjon med utviklingen i grunnbeløpet (G) fratrukket 0, 75 prosentpoeng. Dette betyr at den enkelte alderspensjonisten vil få en noe svakere inntektsutviklingen enn gjennomsnittet for lønnstakerne. Innføringen av levealdersjustering og bestemmelsen om underregulering av løpende pensjonsytelser er de to viktigste innstrammingstiltakene i pensjonsreformen som bidrar til å dempe veksten i utgiftene til alderspensjon sammenlignet med en uendret videreføring av det gamle pensjonssystemet.

Union jack flagg 2017

  • Union jack flagg pictures
  • Strikke pledd oppskrift
  • Hva er protokoll
  • Bolig til leie stavanger