Land Uten Demokrati

I dette kapitlet har du lært om hva demokrati betyr kjennetegn på et demokrati hva ytringsfrihet betyr hvordan det kan være å leve i et samfunn uten demokrati Her finner du oppgaver og lenker til kapitlet.

Land uten demokrati online

Som hovedstad vokste Christiania fort, fra å bare ha rundt 14 000 innbyggere, ble dette en klar hovedstad med universitet (opprettet i 1811) og slott (sto ferdig i 1849). Industrialiseringen var en sterk drivkraft til den kraftige veksten av hovedstaden – og andre byer. I løpet av 1800-tallet ble det også utviklet bedre kommunikasjon med veier, jernbane, dampbåter og telegrafnett. Foreningslivet samlet folk på tvers av gamle standsskiller. Folk hjalp hverandre, og andre for å synge, fremme egne interesser, drive sport, engasjere seg i misjon. Man kan si at Norge gjennomgikk en utvikling som peker fram mot vårt moderne samfunn. Man kan si at bøndene i Norge først på 1830-tallet fikk selvtillit. Da fikk man flertall på Stortinget, og forsto at man faktisk kunne gjennomføre ting. Bøndene fikk gjennom forslag om kommunalt selvstyre, og på denne måten mistet embetsmennene sin totale makt over landet. Gjennom årene som gikk, ble det dannet bondevennforeninger, og ut ifra dette, vokste en motbevegelse mot embetsmennenes politikk.

5 land uten demokrati

I 13 land fikk endret status mellom 2008 og 2010; hvor 11 av disse ble nedgradert. For eksempel har negative politiske trender i Frankrike i de senere årene resultert i at landet har blitt degradert fra fungerende demokrati til ufullstendig demokrati. [1] Italia ble også degradert fra fungerende demokrati til ufullstendig demokrati, på grunn av mediesituasjonen i landet, siden Silvio Berlusconi returnerte som statsminister i 2008. Bare to land ( Ghana og Mali i Afrika) ble oppgradert, begge fra hybridregimer til ufullstendige demokratier. I 2011 ble Russland nedgradert fra hybridregime til autoritært regime på grunn av Vladimir Putins styre. Indeksen etter regimekategori [ rediger | rediger kilde] Denne tabellen viser antallet land i hver kategori i undersøkelsen fra 2010. Kategori Land% av land% av verdens befolkning Fungerende demokratier 26 15, 6 12, 3 Ufullstendige demokratier 53 31, 7 37, 2 Hybridregimer 33 19, 8 14, 0 Autoritære regimer 55 32, 9 36, 5 Verdens befolkning viser til det totale innbyggertallet i de 167 land som ble dekket.

  1. Land uten demokrati 2017
  2. Norsk start 8-10 grammatikk
  3. 5 land uten demokrati
  4. Land i europa uten demokrati
  5. Hva er svart arbeid? | Spleiselaget
  6. Yr – Langtidsvarsel for Oppdal (Trøndelag)

Denne bevegelsen ble kalt Venstre, mens embetsmennene samlet seg i Høyre. Stemmeretten i Norge er et tydelig tegn på hvordan demokratiseringen økte. I 1814 fikk høytstående menn stemmerett (først og fremst embetsmenn, byborgere og bønder). Dette økte sakte, før man i 1898 vedtok i Stortinget, at alle menn (25 år +) skulle få stemmerett. I 1913 fikk alle kvinner (25 år +) stemmerett. Dette var tidlig i forhold til mange andre land på denne tiden. Kongen kunne i realiteten nærmest fritt styre landet. Han hadde nemlig utsettende veto, så han kunne drøye en beslutning fra Stortinget tre ganger, og med tanke på at Stortinget møttes hvert tredje år, kunne altså kongen utsette lover i hele ni år. Samtidig kunne han sette i kraft midlertidige lover som kunne vare mellom hver stortingssamling. I tillegg til dette var det kongen som valgte ut hvem som skulle sitte i regjering, hvor han selvsagt valgte lojale embetsmenn. Med andre ord hadde han praktisk talt makt til å ha de lovene han ønsket. Parlamentarismen ble ikke vedtatt i grunnloven før i 2007, men er likevel gjennomført i praksis siden 1884, da Johan Sverdrup ble statsminister med flertallet av Stortinget bak seg.

  1. Assistert befruktning norge
  2. Første batman film